Follow Me

Dhawan Mewada


  • Tele Films  Name                                          As an                              Director                              Year
  • Padhmnabh Ni Leela                                                      Hero                                     Vikarm Dodiya                            2006
  • Rang Chhe Kathiyavaad Ne                                         Hero                                     Vikram Dodiya                            2007
  • Bhuli Bhulay Nahi Saajan Keri Preet                       Hero                                     Shankar Gumane                       2008
  • Momai Maa No Madhdo                                                Hero                                     Babu Nayak                                  2009
  • Beda Par Kardo Maiya Vaibhavlaxmi (Hindi)        Hero                                     Babu Nayak                                  2010